Oppimisen johtamisen® design viisasten kivenä

Tertta Design innostaa ylittämään oppimisen ja oppimisen johtamisen® rajat rohkeasti luoden uutta osaamisvoimaa. Oppimistarpeiden pohjalta luodaan asiantuntijaverkoston kanssa oppimistapahtumia erilaisissa oppimispaikoissa ja verkostoissa.

IMO perusta on opinpaikka tutustua IMO Internationalin perustehtävään ja asiakasprojekteihin.  Tervetuloa inspiroitumaan !

Asiakkaan kysymykset, myötäelävä kuuntelu, arvostava kohtaaminen, inspiroiva visio ja rajojen asettaminen tekevät muutoksesta oppivan. Uusi luo ja rikastaa vanhoja toimintatapoja.

Oppimisen  johtaminen® ohjaa valmistautumaan oppimistyöhön, inspiroi oppimisen kohteisiin, auttaa oppijaa  oppimiskysymysten  fokusoinnissa ja luo innostavan oppimisympäristön  hyödyntäen kollegaoppimista, tiimioppimista, yhteisö-ja verkosto-oppimista. Ohjaavina periaatteina  ja kuvina on rakkaus oppimiseen, avoimmuus,hyväksyminen,armo,luottamus ja intuition voima synnyttämässä positiivista osaamiskierrettä.

Kaikki oppimistapahtumat yksilöille, organisaatioille ja verkostoille suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan ja asiakkaiden tarpeiden ja resurssien mukaan. Tertta Designin voimalauseena on  ”Kohtaamisoppiminen on itsensä ylittämisen kukoistusvoimaa.”