Mestaruus on mestarin taito muutoksen sisällä

Teen osaamisen arviointeja tutkintotilaisuuksissa tilausten mukaan – oppimisen johtaminen ja osaaminen ilona, intona ja ammattisivistyksen tulenkantajana.

Näyttötutkintomestarin osaamiscoaching – ja arviointipalvelu on kukoistuksen vapauttamista, tukemalla oppijan vahvuuksia, kasvua ja osaamista. Osaamiscoaching perustuu käytännönläheiselle toiminnalliselle oppimiselle. Oman tekemisen tutkiminen, tilanteiden laadullisuuden havainnointi ja niiden dokumentointi ja esittäminen muodostavat oppimisen ja osaamisen ytimen. Jaetut näkemykset ja yhdessä sovitut toimintatavat sekä ratkaisujen etsimiseen suuntautuva ajattelu on osaamiskukoistusta. #oppimisenjohtaminen

  • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
  • Yritysneuvonnan erikoisammattitutkinto
  • Näyttötutkintomestarin tutkinto