Oppimisen johtamisen design oppimissysteemissä

Johtajuutta käsitellään usein liiketalouden, pegagogiikan tai erilaisten muotivirtausten näkökulmasta. Lisensiaatintutkimukseni kertoo erityisesti oppimisen  johtamisesta.Oppimista ei johdeta vain työpaikoilla, vaan myös yhdistyksissä ja seuratoiminnassa, oppilaitoksissa, kirkossa ja kansalaisuuden kaiken kaikenkirjavilla foorumeilla.

Jotta oppimisen  johtamisesta voidaan aidosti keskustella, tarvitaan uudenlaisia sanoja, vaihtoehtoisia konteksteja ja perinteisen ajattelun ravistelua. Johtajuus vaikuttaa ihmisen elämään sen koko pituudella ja leveydellä. Sen kautta ei tavoitella pelkkää taloudellista menestystä, vaan se on tärkeä väline kohti elämänlaadun parantamista ja hyvinvointia.

Lisensiaatintutkimukseni avartaa ja syventää keskustelua oppimisen johtamisesta.

Lisensiaatintutkimukseni  Oppimisen johtamisen® design oppimissysteemeissä on ladattavissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/96645. Painetun paperiversion voi tilata puhelimitse 050 9183148 tai sähköpostilla tertta.paananen@terttadesign.fi. Tutkimus postitetaan suoraan tilaajalle.